Deze animatie is gemaakt als onderdeel van de awareness campagne 'Frisia opzouten!' van de Waddenvereniging. Rondom de verzakking van het wad is de laatste jaren al veel te doen geweest. Een van de oorzaken van die verzakking is de gaswinning, maar ook de plannen tot zoutwinning vormden een groot probleem. De animatie laat zien wat de gevolgen zijn.

Ook zo'n animatie laten maken?